oczekiwania

oczekiwania

Mam mniej, niż się spodziewałem,ale może więcej oczekiwałem, niż należało?
Seneka