Odwiedziny duszpasterskie 2023/2024

Odwiedziny duszpasterskie 2023/2024

W okresie Bożego Narodzenia odwiedziny duszpasterskie będą odbywały się od 27 grudnia 2023 roku do 12 stycznia 2024 roku. Planujemy odwiedzić z błogosławieństwem te domy, w których gościliśmy w styczniu oraz nowo zgłoszone. Z uwagi na wczesny termin ferii zimowych, plan kolędy musiał zostać tak ułożony, aby kolędowanie zakończyć do 12 stycznia. Spowodowało to zwiększenie ilości ulic i odwiedzin w ciągu dnia. Kolęda dodatkowa będzie odbywała się do końca stycznia. Istnieje możliwość przełożenia kolędy na inny dzień (od 13 do 31 stycznia) i indywidualnego umówienia się z duszpasterzami. Przełożenie kolędy na inny termin zmniejszy ilość odwiedzin na danej ulicy, a tym samym pozwoli na dłuższą rozmowę i spokojniejszy przebieg odwiedzin duszpasterskich. W zakrystii, kancelarii parafialnej i drogą mailową można sprawdzić czy dany dom zaplanowany jest na trasie kolędowej, czy nie doszło do pomyłki, można zmienić termin, wypisać lub dopisać się do listy odwiedzin duszpasterskich. Prosimy o zrozumienie wyjątkowej w tym roku sytuacji i dziękujemy za Waszą otwartość i życzliwość.

27 grudnia

środa

godz. 16.30

ul. Głogowa, ul. Karolinki, ul. Karwińska, ul. Staszowska, ul. Syryńska,

ul. Wołoska, ul. Racławicka, ul. Olimpijska, ul. Gimnastyczna, ul. Miłobędzka,

ul. Płatowcowa, ul. Sibeliusa, ul. Spartańska, ul. Fitelberga, ul. Pływacka,

ul. Oszczepników, ul. Turystyczna, ul. Maratońska

28 grudnia

czwartek

godz. 16.30

 ul. Malawskiego 1, 3, 5, 7, domy jednorodzinne przy ul. Malawskiego
29 grudnia

piątek

godz. 16.30

ul. Maklakiewicza 9, 11, 13, 15, 17,

domy jednorodzinne przy ul. Maklakiewicza: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12

2 stycznia

wtorek

godz. 16.30

ul. Woronicza 29, 31, 33, 33 a b c d
3 stycznia

środa

godz. 16.30

ul. Konstruktorska 5 a b c d e, 7, 9, 9a, ul. Postępu 24, 25, 27,

ul. Suwak

4 stycznia

czwartek

godz. 16.30

ul. Etiudy Rewolucyjnej 1, 5/7, 9, 11/13, 15/17, 40, 42, 42a, 44, 46,

domy jednorodzinne przy ul. Etiudy Rewolucyjnej

5 stycznia

piątek

godz. 16.30

ul. Woronicza 76, 78, 80, ul. Przejazd
8 stycznia

poniedziałek

godz. 16.30

ul. Bełska 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 28
9 stycznia

wtorek

godz. 16.30

ul. Białej Floty, ul. Wyględowska
10 stycznia

środa

godz. 16.30

ul. Tolkiena, ul. Gandalfa, ul. Racjonalizacji
11 stycznia

czwartek

godz. 16.30

ul. Balonowa, ul. Miączyńska, ul. Warowna
12 stycznia

piątek

godz. 16.30

ul. Dworska, ul. Fregaty, ul. Wytworna, ul. Żaglowa, ul. Ukryta,

ul. Tawerny, ul. Szyprów, ul. Rymarska, ul. Rejsu, ul. Łagodna, ul. Rajska