Odwiedziny duszpasterskie – kolęda

Odwiedziny duszpasterskie – kolęda

 

2 stycznia (sobota) – ul. Karolinki, Wołoska, Woronicza 29,   Staszowska, Syryńska, Miłobędzka

4 stycznia (poniedziałek) – ulica: Bełska  8, 10, 14, 24

5 stycznia (wtorek)  – ulice:  Bełska  6, 26; Miączyńska

6 stycznia (środa) – ulice: Bełska 28; Miączyńska 54,56 – (po Mszy św. wieczornej)

7 stycznia (czwartek)  – ul. Głogowa, Balonowa

8 stycznia (piątek) – ul. Olimpijska, Spartańska, Gimnastyczna, Pływacka, Turystyczna, Maratońska, Oszczepników

9 stycznia (sobota) – ul. Woronicza 76, 78 ( od godz. 15.00.)

11 stycznia (poniedziałek) – ulice: Malawskiego 1, 3, Karwińska

12 stycznia (wtorek) – ul. Malawskiego 5, 7, 14, 16, 18; domy jednorodzinne przy Etiudy Rew.; domy jednorodzinne przy Maklakiewicza 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12

13 stycznia (środa)  – ul. Etiudy Rew. 5/7, 9; Sibeliusa

14 stycznia (czwartek) – ul. Etiudy Rew. 11/13, 15/17; Fitelberga

15 stycznia (piątek) – ul. Etiudy Rew. 44, 46; Płatowcowa

16 stycznia (sobota) – osiedle Marina: ul. Rajska i Przejazd ( od godz. 15.00.)

18 stycznia (poniedziałek) – ul. Maklakiewicza 9, 11; Etiudy Rew. 1, Racławicka

19 stycznia (wtorek) – ul. Maklakiewicza 13, 15;Etiudy Rew. 40

20 stycznia (środa) – ul. Maklakiewicza 17; Etiudy Rew.  42, 42a

21 stycznia (czwartek) – osiedle Marina (pozostałe ulice osiedla)

23 stycznia (sobota)  – kolęda „dodatkowa”

K O L Ę D Ę     R O Z P O C Z Y N A M Y  O   G O D Z.  17.00.  
W  S O B O T Y O  G O D Z. 15.00!