Ojcze Nasz

Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na Ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
[Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.]
Amen.

obraz159