„Pan z Wami!”

„Pan z Wami!”

zmartwychwstanie2O tym mszalnym pozdrowieniu, a zarazem „budziku” dla uczestników Liturgii traktowała środowa katecheza z cyklu Mysterium fidei. Nim jednak usłyszeliśmy nieco na ten temat, rozpoczęliśmy od nawiązania do wtorkowej Liturgii Słowa. W Niej śpiewany był Psalm 122, w którym znajduje się wers: „aby zgodnie z prawem Izraela wielbić Imię Pana”. W Eucharystii chodzi właśnie o to, że możemy wielbić Pana tak, jak On sam tego chce. Skąd o tym wiemy? Eucharystia jest uobecnieniem paschalnej ofiary Chrystusa, a ta jest najdoskonalszym aktem uwielbienia Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Przychodząc na Mszę Świętą w tym uwielbianiu Ojca mamy swój udział!
Dotknęliśmy również tematu wyjścia Izraela z niewoli egipskiej, czyli Paschy. Pan Bóg zaprosił Izraela, aby wyszedł z Egiptu i oddał Mu cześć na pustyni (zob. Wj 7, 16). Rzeczywistym oddawaniem czci Bogu jest życie zgodne z Jego Wolą, a to staje się realne wtedy, gdy wpatrujemy się w Boga, co umożliwia nam Eucharystia.
Wreszcie przeszliśmy do pozdrowienia „Pan z Wami”. Zauważyliśmy, że pojawia się ono w Liturgii czterokrotnie:

  • na początku
  • przed Ewangelią
  • na początku prefacji
  • przed błogosławieństwem

Powiedzieliśmy sobie, że prze to pozdrowienie Pan Bóg walczy o naszą uwagę. Ma ono nas pobudzać do aktywnego uczestniczenia w Liturgii, a jednocześnie jest nośnikiem niesamowitej treści. Poznawaliśmy tę treść na przykładzie 11 fragmentów z Pisma Świętego (m. in.: Ap 21, 1-7 Mt 28, 1-20 Łk 1, 26-32 Iz 43, 1b-5a Ps 23 Sdz 6, 2-24).
Zachęcamy, aby poszukać tych fragmentów w Piśmie Świętym. W najbliższą środę – 2 X – spotkanie z cyklu Lectio divina, a katecheza o Mszy Świętej już 9 X o 19.15 w salce pod kościołem.