Panie Ty wiesz, że Cię kocham

Panie Ty wiesz, że Cię kocham

swiecenia

W przeddzień uroczystości Najświętszej Trójcy Polska Prowincja Salwatorianów została ubogacona darem nowych kapłanów i diakonów. Święcenia odbyły się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini. Szafarzem był JE. Ks. Bp Józef Kupny, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej. Sakrament kapłaństwa otrzymali: dk. Łukasz Anioł, dk. Marek Gadomski, dk. Paweł Krężołek, dk. Piotr Pająk, dk. Dawid Rogala, dk. Andrzej Waszczuk i dk. Konrad Zaborowski. Na diakonów wyświęcono: kl. Rafała Chlebowskiego, kl. Łukasza Darowskiego, kl. Daniela Jamrożego, kl. Sebastiana Polaka, kl. Grzegorza Skulskiego i kl. Andrzeja Wacławka.Świadkami tego wydarzenia byli: licznie zgromadzone duchowieństwo zakonne i diecezjalne, rodzice i krewni, przyjaciele i znajomi nowowyświęconych.