Panie, uczyń mnie narzędziem

Panie, uczyń mnie narzędziem

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, Franciszek

abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;

jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;

światło tam, gdzie panuje mrok;

radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abym mógł, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając, otrzymujemy;

wybaczając, zyskujemy przebaczenie,

a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

św. Franciszek z Asyżu