Panowie biegli

Panowie biegli

Ławnicy zjawiają się na rozprawie, lekko spóźnieni. Sędzia pyta:

– Panowie biegli?

– Nie! Przyjechaliśmy autobusem – przerywa jeden z ławników.