Pech falowanych blaszek

Pech falowanych blaszek

– cześć falowana blaszko

– cześć falowane blaszki

– gdzie idziecie falowane blaszki

– na piwo falowana blaszko. chcesz iść z nami falowana blaszko?

– mogę iść z wami falowane blaszki…

idą trzy falowane blaszki spotykają czwartą falowaną blaszkę

– cześć falowana blaszko

– cześć falowane blaszki

– gdzie idziecie falowane blaszki

– na piwo falowana blaszko. chcesz iść z nami falowana blaszko?

– mogę iść z wami falowane blaszki…

idą cztery falowane blaszki spotykają piątą falowaną blaszkę

– cześć falowana blaszko

– cześć falowane blaszki

– gdzie idziecie falowane blaszki

– na piwo falowana blaszko. chcesz iść z nami falowana blaszko?

– mogę iść z wami falowane blaszki…

idzie pięć falowanych blaszek spotykają szóstą falowaną blaszkę

– cześć falowana blaszko

– cześć falowane blaszki

– gdzie idziecie falowane blaszki

– na piwo falowana blaszko. chcesz iść z nami falowana blaszko?

– mogę iść z wami falowane blaszki…

idzie sześć falowanych blaszek dochodzą do baru a tam pisze…

FALOWANYM BLASZKOM WSTĘP WZBRONIONY!!!