pelnia zycia

pelnia zycia

Nigdy nie sprzedam swoich marzeń i będę żył jakby to był ostatni dzień mojego życia.
N. Marszałek