Piesza Pielgrzymka ZIELONA 2018

Piesza Pielgrzymka ZIELONA 2018

W niedzielę 29 lipca po każdej Mszy świętej w naszym kościele odbędą się zapisy na pielgrzymkę pieszą
w salwatoriańskiej
grupie  ZIELONEJ.

Pielgrzymka trwa od 5 do 14 sierpnia 2018 r. – zaczynamy Mszą świętą o 5.30 w kościele akademickim św. Anny w Warszawie.

Tegoroczne hasło: „Nie wolno Ci spocząć!” nawiązuje do przeżywanego Roku Sługi Bożego O. Franciszka Jordana- Założyciela Salwatorianów.


Możesz nas wesprzeć?!

Duchowo- poprzez modlitwę i wyrzeczenia jako pielgrzym duchowy. Możesz także zostawić nam swoją intencję 29 lipca, a my ją przemodlimy w drodze na Jasną Górę. Jeśli to możliwe prosimy o ofiarę, która będzie przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów związanych z pielgrzymowaniem.


Jeśli przeoczysz ten termin możesz zapisać się

w krużgankach św. Anny, od 2 do 4 sierpnia w godz. 9.00 – 19.30.

Koszt zapisu to 105 zł.
Zdawanie bagażu 4 sierpnia od 17. a 5 sierpnia przed 5.30. Bagaże zdajemy na Pl. Teatralnym. Opłata bagażowa wynosi 70 zł.


Czym jest ZIELONA?

Najkrócej- stanem ducha 🙂 Ale i nietuzinkowym przeżywaniem swojej wiary. Jest przestrzenią stworzoną dla spotkania człowieka z Bogiem.

Zgodnie z charyzmatem salwatoriańskiem, księża salwatorianie, którzy prowadzą od kilkudziesięciu lat tę grupę pielgrzymkowa, chcą wszelkimi możliwymi środkami, do których natchnie ich miłość Boża, głosić Zbawiciela i rozsiewać ziarno wiary w ludzkich sercach. W dzisiejszych czasach tak szybko rozwijających się i podlegającym ogromnym przemianom, chcemy poprzez otwartość, bezpośredniość i osobową relację trafiać do współczesnego człowieka- szczególnie młodego, który ciągle poszukuje. Dlatego chcemy dawać światu Zbawiciela poprzez celebrację sakramentów- szczególnie Eucharystii i spowiedzi, ale także modlitwę wspólnotową, rozważanie Słowa Bożego, adorację Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Godzinki i ciszę, w której młody człowiek może spotkać Pana.

Ważną cechą naszej grupy są także konferencje nie tylko osób duchownych, ale także świeckich. Poprzez świadectwo swojego życia dzielą się wzlotami i upadkami na gruncie wiary

Z pewnością cechą rozpoznawczej ZIELONEJ jest radość płynąca z wiary wyrażana poprzez śpiew i taniec. Krążą już legendy o zabawach integracyjnych prowadzonych przez salwatorianów w czasie wspólnego pielgrzymowania. Co ciekawe ma to także charakter integrujący, ponieważ do zabawy na postojach dołączają członkowie innych grup.

Zobacz więcej: zielona.sds.pl