piękne

piękne

………………………….Nie można logicznie udowodnić, że coś jest piękne,
trzeba to po prostu odczuć.

(Antoni Kępiński)