piękne

piękne

>                      Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie.
Immanuel Kant