Pisz czytelnie

Pisz czytelnie

     – „Przepraszam, panie profesorze”, powiedział bojaźliwy uczeń.
     – „Nie mogłem odczytać, co pan napisał na marginesie mojego ostatniego wypracowania”.
     – „Kazałem ci pisać bardziej czytelnie”, powiedział nauczyciel.


Wady, które u nich widzimy,
są przeważnie naszymi własnymi.


Autor nieznany