Po co czytać Pismo Święte?

Po co czytać Pismo Święte?

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu ks. Krzysztofa Wonsa SDS z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim na temat Pisma Świętego. Św. Paweł podpowiada nam, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17).