Poczet królów polskich

Poczet królów polskich

– Nowak?