Pomoc Kościołowi na Białorusi

Pomoc Kościołowi na Białorusi

Pierwszy salwatorianin pojawił się w Grodnie 5. 09. 1990 roku. Był nim ks. Stefan Prekurat SDS (1941-1997), którego arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, administrator apostolski diecezji mińskiej mianował proboszczem parafii w Wierchniedwinsku. Nieco później, 20. 12. 1990 roku, przybył do Michaliszek ks. Leonard Czuchoński, by 2. 01. 1991 r. otrzymać dekret na proboszcza we wspomnianej miejscowości z prawem obsługi parafii Kiemieliszki.Po dwóch latach pracy księdza Prekurata w parafii Wierchniedwinsk został on przez arcybiskupa Kazimierza Świątka 28. 10. 1992 r. przeniesiony do Brasławia, gdzie się pojawił 30 listopada tego roku. Dokładnie 1. 12. 1992 r. Salwatorianie rozpoczęli swoją działalność w Brasławiu. W 1993 roku do ks. Prekurata dołączył ks. Leszek Witwicki, a w następnych latach kolejni salwatorianie z Polski. Ich działalność na terenie Brasławia wkrótce zaowocowała nowymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Z Brasławia pochodzą salwatorianie:  ks. Aliaksandr Sapel, ks. Andrzej Waszczuk i ks. Włodzimierz Szydłowski. W 2000 roku Salwatorianie podjęli pracę na terenie biskupiego miasta, w Witebsku, gdzie do dziś owocnie działają.