Poznaj placówki misyjne Wolontariatu Misyjnego Salvator!

Poznaj placówki misyjne Wolontariatu Misyjnego Salvator!

plakat-niepokalanów2015Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim spotkaniu Wolontariatu Misyjnego Salvator, które odbędzie się pod hasłem: Błogosławieni ubodzy.. napełniasz serce czy kieszeń?
Spotkanie odbędzie się Niepokalanowie k. Warszawy w terminie 6 – 8 listopada 2015 r. w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej: ul. Teresińska 32, Niepokalanów k. Warszawy
Podczas spotkania będzie możliwość zobaczenia, gdzie wyjeżdżają wolontariusze misyjni z WMS i czym się zajmują podczas pobytu na wolontariacie.
Papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na Niedzielę Misyjną napisał: Zwracam się szczególnie do młodych, którzy zdolni są jeszcze do dawania odważnego świadectwa i do podejmowania szlachetnych czynów, niejednokrotnie idąc pod prąd: NIE POZWÓLCIE SIĘ OKRAŚĆ Z MARZEŃ O PRAWDZIWEJ MISJI, o naśladowaniu Chrystusa poprzez całkowity dar z siebie!
Misje, może to i Twoje marzenie…?

ZGŁOSZENIA: do 2 listopada 2015 r.
wmsalvator@gmail.com
Tel. 512 237 644 (ks. Daniel)
Tel. 502 478 820 (ks. Kamil)
więcej informacji na stronie www.wms.sds.pl