prawdy

prawdy

>                          Pewne prawdy jakoś nie mijają, powracają do ludzi wciąż.
Jan Paweł II