PROŚBA O WSPARCIE

PROŚBA O WSPARCIE

Drodzy Parafianie!

Bardzo prosimy o wsparcie wielkiego dzieła salwatoriańskiej grupy ZIELONEJ, która co roku pielgrzymuje z Warszawy na Jasną Górę.

W naszej grupie pielgrzymuje ok. 400 osób, w większości młodych, dlatego jest to ogromne wyzwanie duszpasterskie i organizacyjne.

Staramy się zgodnie z charyzmatem Salwatorianów wszystkimi możliwymi środkami, do których natchnie nas miłość Boża głosić prawdę o Zbawicielu. Dlatego podczas naszego pielgrzymowanie nie brakuje modlitwy, radości poprzez taniec i śpiew, zabaw integracyjnych, ale także i konferencji ciekawych osób, które poruszają różne zagadnienia.

Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie naszej grupy ZIELONEJ. Potrzeba funduszy na pokrycie kosztów związanych z zaproszeniem różnych ciekawych gości, którzy wygłoszą konferencje do młodzieży, a także chcemy wydrukować nowe śpiewniki pielgrzymkowe.

Pieniążki można przelewać na konto parafii:

Bank PeKao S.A. VIII O/W
nr konta : 28124011121111000001649864

z dopiskiem: „Na pielgrzymkę”.

Wszelkim ofiarodawcom Bóg zapłać!

Będziemy się za Was modlić w drodze i na Jasnej Górze u tronu Matki.

Pozdrawiamy
Grupa ZIELONA