protest

protest

>                      W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cała sól życia.
Antoni Czechow