puszkin

puszkin

>                             Samotność zbytnia i brak zajęcia gubią młodych ludzi.
Aleksander Puszkin