„Otoczmy troską życie”- modlitwa nienarodzonych

„Otoczmy troską życie”- modlitwa nienarodzonych

plod1

Okaż, Panie, swoje miłosierdzie!

Skrwawionym dłoniom lekarza

Przywróc czucie.

Spraw, by zadrżały,

Wydzierając maleńkie serduszko.

Okaż, Panie swoje miłosierdzie!

Spraw, by zadrżały

Spieszne ręce ojca,

Dzwoniące srebrnikami.

Okaż, Panie swoje miłosierdzie!

Spraw, by zadrżały

Umarłe ręce matki,

Niezdolne przygarnąc maleństwo.

Okaż, Panie swoje miłosierdzie!

Spraw, by rączki

Wszystkich dzieci

Mogły dotknąc świata.