„Wspaniały mąż”

„Wspaniały mąż”

– Dawno został sparaliżowany?