Rocznica śmierci Jana Pawła II

Rocznica śmierci Jana Pawła II

I. PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI SŁUGI BOŻEGO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Piątek, 1 kwietnia, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego – finał projektu Most. Każdy mały jest wielki, skierowanego do 6-latków, czyli dzieci urodzonych 6 lat temu,
w roku 2005 – roku śmierci papieża Polaka oraz do ich rodziców i opiekunów. W czasie tego spotkania organizatorzy chcą zbudować most pokoleniowy. Realizacja tego programu rozpocznie się w marcu br. w 60 wybranych szkołach i przedszkolach archidiecezji warszawskiej (odpowiedzialny za realizację – Centrum Myśli Jana Pawła II).

o Z piątku na sobotę, tj. z 1 na 2 kwietnia, 6. rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II – w parafiach w archidiecezji warszawskiej odbywać się będzie modlitewne czuwanie wspólnot parafialnych, w tym młodzieży i studentów. Do tego czuwania zostaną przygotowane materiały duszpasterskie (odpowiedzialny za realizację – księża proboszczowie i rektorzy archidiecezji warszawskiej).

o Sobota, 2 kwietnia, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – cd. finału projektu Most. Każdy mały jest wielki. Przez cały dzień zajęcia dla rodzin z dziećmi (odpowiedzialny za realizację – Centrum Myśli Jana Pawła II).

o Sobota, 2 kwietnia, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – wieczorne czuwanie mieszkańców Warszawy. Rozważania wokół wezwania do świętości na podstawie nauczania papieża Jana Pawła II (odpowiedzialny za realizację – Centrum Myśli Jana Pawła II).

o Niedziela, 3 kwietnia, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – koncert Pokolenia JPII – koncert związany z 6. rocznicą śmierci Jana Pawła II. Muzyka chóralna przeplatać się będzie z fragmentami nauczania papieskiego (odpowiedzialny za realizację – Centrum Myśli Jana Pawła II).

o Sobota przed Niedzielą Palmową, tj. 16 kwietnia, Diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży – w ośmiu kościołach stacyjnych archidiecezji warszawskiej młodzież spotka się z księżmi biskupami. Hasłem spotkania będzie temat orędzia Ojca świętego Benedykta XVI do młodych: Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (Kol 2,7). Jako wzór budowania życia na Chrystusie zostanie przedstawiony Jan Paweł II (odpowiedzialny za realizację – Kuria Metropolitalna Warszawska, księża proboszczowie archidiecezji warszawskiej, dekanalni duszpasterze młodzieży).

o Wielki Piątek, 22 kwietnia – centralne nabożeństwo Drogi Krzyżowej – tematem rozważań, prowadzonych podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej będzie nauczanie papieża Jana Pawła II (odpowiedzialny za realizację – duszpasterstwo akademickie kościoła akademickiego Św. Anny oraz Kuria Metropolitalna Warszawska).

o Kwiecień – sympozjum naukowe i sympozjum poświęcone różnym wymiarom świętości Jana Pawła II, skierowane do mediów (odpowiedzialny za realizację -Centrum Opatrzności Bożej i Kuria Metropolitalna Warszawska).