Środowe katechezy czas zacząć

Środowe katechezy czas zacząć

obfite korzystanie z pomocy multimedialnych sprawiło, że podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym zostały wzbogacone przez obrazy archeologicznych eksponatów, a nawet dźwięki czytanych fragmentów biblijnych w językach starożytnych. Następna katecheza będzie dotyczyć zasad interpretacji biblijnej, a kolejne ukażą konkretne przykłady wprowadzania tych zasad w czytaniu Pisma Świętego. Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas i do coraz głębszego poznawania Boga w Jego Słowie.