Różne wiatry

Różne wiatry

– Różne ja wiatry widziałem, ale żeby babę spod chłopa wywiało…?