rozumowanie

rozumowanie

Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie.
Albert Einstein