Rozważania do Ewangelii na 04.03.2018

Rozważania do Ewangelii na 04.03.2018

Ewangelia: J 2, 13-25

„13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. 16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» 17 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» 19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 21 On zaś mówił o świątyni swego ciała. 22 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 23 Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. 24 Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał 25 i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.”

 

Jan w Ewangelii podkreśla jak ważna jest Świątynia. Miejsce o które należy dbać i szanować. Na początku mogłoby się wydawać ze chodzi o budynek. Jednak, czy Jezusowi zależy na budynku? Czy agresja, mocne słowa jakie wyraża, odnoszą się do miejsca? Absolutnie nie, Jezusowi tak bardzo zależy na człowieku, że chociaż może się wydawać że reaguje agresją, tak naprawdę troszczy się o nas. Widząc, że człowiek błądzi, a tym samym bezcześci Świątynię (Ducha), reaguje
z troską. Prawdziwą, konkretną troską.

Czy ta Ewangelia nie dotyka każdego z nas, nawet dzisiaj? Kiedy przychodzimy do świątyni, aby targować się z Bogiem? Aby ubijać z Nim interesy? Jan przypomina nam że świątynia ma być miejscem nawrócenia, a nie handlu. Miejscem oddania Bogu czci, czyli w rzeczywistości życia w prawdzie, w miłości, wypełniając Jego przykazania.

 

Dorota

Autorami  rozważań są członkowie duszpasterstwa STUDENT+

https://www.facebook.com/dastudentplus