Rozważania do Ewangelii na 12.11.2017

Rozważania do Ewangelii na 12.11.2017

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!” Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

(Mt 25,1-13)

 

Jeżeli przeczytamy liczbę 10 jako symbol ogółu społeczeństwa, możemy zobaczyć, że każdy ma równe szanse, aby zostać mądrą jak i nieroztropną panną. Niezależnie jak wiele miłości doświadczyliśmy w życiu, w gwarze codzienności łatwo zapomnieć o swojej oliwie do lampy. Łatwo to przeoczyć kiedy jesteśmy w bezpiecznej przystani. Niestety w chwilach prób to właśnie oliwa jest kluczowa, aby utrzymać się na ścieżce dobra.
Czym jest oliwa w lampach roztropnych panien? Wierzę, że jest to żywa relacja z Bogiem. Jeśli jest ona naszym chlebem powszednim, codziennością – nie zboczymy na ścieżkę grzechu w trudnych momentach.
W tym świetle relacja panien roztropnych wobec nieroztropnych przestaje budzić niepokój, a daje nam pewne świadectwo katolickiej miłości. Warto wzywać do nawrócenia i napełnienia oliwą swojej lampy zanim przyjdzie oblubieniec. Tak samo warto każdego dnia pracować nad swoją relacją z Bogiem i czujnym okiem obserwować czy nasza lampa świeci jasnym światłem, czy została tylko zardzewiałą powłoką nie używanej od dawna lampy.

Tomasz