Rozważanie na niedzielę

Rozważanie na niedzielę

650899288XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA C
29 września 2013 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.
Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.
1 Tm 6,11-16

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Paweł nazywa Tymoteusza „człowiekiem Bożym”, człowiekiem wybranym przez Boga, obdarowanym Jego mocą potrzebną do wypełnienia konkretnej misji. Takiemu człowiekowi nie wypada, aby uganiał się za tym co światowe, dlatego Paweł przypomina za czym ma podążać Tymoteusz, wymieniając zestaw cnót, które na pewno będą mu przydatne i pomocne w codziennym życiu i realizacji misji. Paweł przyrównuje Tymoteusza do sportowca, jego życie do sportowej rywalizacji. Nie złoty medal czy liść laurowy, aplauz rozentuzjazmowanej publiczności są nagrodą za wygranie tych zawodów lecz wiara, dar życia wiecznego. Wzorem dla Tymoteusza ma być Jezus Chrystus, który „złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata”, który złożył ofiarę z życia doczesnego, aby człowiek w Jego zmartwychwstaniu odzyskał życie wieczne. Wpatrzony w Chrystusa Tymoteusz ma uczynić wszystko, aby w słowie i czynie zachować przykazanie nieskalane bez zarzutu.

Czy ja też staram się, czynię co w mojej mocy, aby być Bożym człowiekiem, być dobrym człowiekiem? Czy już odkryłem i realizuję misję, którą wyznaczył dla mnie Pan? Czy pamiętam, że wraz z powierzoną misją, Pan wyposażył mnie we wszelkie dary potrzebne mi do jej wypełnienia, że nieustannie mnie wspiera w jej realizacji? Czy w życiu uganiam się bez opamiętania za tym co światowe, za sławą, popularnością, powodzeniem, czy podążam konsekwentnie za tym co Boże: wiarą, sprawiedliwością, pobożnością, miłością? Być może nie jestem entuzjastom sportu w żadnej postaci lecz w tych zawodach, zmaganiach o wiarę uczestniczę z całym zaangażowaniem i pragnę wygrać? Cenię sobie życie doczesne, pragnę je jak najlepiej przeżyć i osiągnąć w ten sposób życie wieczne? Czy w swoich codziennych zmaganiach wpatruję się w przykład Jezusa Chrystusa, pragnę tak jak On złożyć dobre wyznanie, zachować przykazanie nieskalane, bez zarzutu? Czy zdaję sobie sprawę, że każdy czas jest właściwy, aby we mnie i przeze mnie Pan objawiał swą potęgę i chwałę?

Pomodlę się o to, abym był dobrym, Bożym człowiekiem. W miesiącu październiku będę pamiętał o modlitwie różańcowej, o ile to możliwe odmawianej wspólnie.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych…
Ps 146,6-7

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367