Rozważanie na niedzielę

Rozważanie na niedzielę

650899288III NIEDZIELA ZWYKŁA – A
26 stycznia 2014 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
1 Kor 3,10-13.14

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Paweł Apostoł zdawał sobie sprawę, że chrześcijanie z Kościoła w Koryncie nie są jeszcze doskonali. Oni byli dopiero w drodze do świętości. Na tej drodze często pojawiały się sytuacje trudne a wśród nich rozłamy, brak zgody. Stąd Apostoł tak mocno wzywa ich do obrony jedności w myśl zasady, że zgoda buduje, jej brak rujnuje.

Moje życiowe wspólnoty: parafia, wspólnota zakonna, rodzina, grupa religijna, zespół pracowniczy, klasa, rocznik i inne. Czy i jak dbam o jedność i zgodę w grupach, do których przynależę, które tworzę? Jak staram się rozwiązywać sytuacje konfliktowe? Czy brak zgody w grupie czasami nie jest mi na rękę w myśl zasady: dziel i rządź? Czy staram się być z innymi jednego ducha i jednej myśli?

Apostoł Paweł dowiedział się z relacji ludzi Chloe, że w Koryncie zdarzały się spory w czasie, których ich uczestnicy broniąc swoich racji, powoływali się na różne autorytety. Paweł przypomina, że jedynym autorytetem jest Chrystus, który oddał życie za Koryntian i tym życiem obdarzył ich w czasie chrztu świętego. Chrystus nie jest podzielony. Podziałów powinni, więc unikać Jego uczniowie. Sam Paweł w swym trudzie przepowiadania czynił wszystko, aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża, który łączy a nie dzieli.

Czy pamiętam, że jednym z największych pragnień Pana Jezusa, które odnotowali ewangeliści, jest pragnienie jedności wśród Jego wyznawców? Czy staram się tak rozwiązywać spory we wspólnocie, aby obronić ich jedności, nie dopuścić do podziałów? Czy nie ma podziałów w moim życiu, lecz jedność tego, co duchowe, z tym, co psychiczne i cielesne? Czy swoim życiem nie niweczę wartości, które symbolizuje krzyż Pana Jezusa? Dbam, aby moje słowa te codzienne i te odnoszące się do mojej wiary, były mądre, ale nie przemądrzałe?

Pomodlę się o dar jedności dla wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa, także o dar jedności w moim życiu.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana…
Ps 2,13-14

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan moim światłem i zbawieniem moim

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2014