Rysunek

Rysunek

     Dziecko coś rysowało i nauczyciel powiedział:
     – „To interesujący rysunek. Co on przedstawia?”.
     – „Jest to portret Boga”.
     – „Przecież nikt nie wie, jaki jest Bóg”.
     – „Kiedy skończę rysunek, będą już wiedzieć wszyscy”.
Dzieci wiedzą, jaki jest Bóg, ale przychodzą na świat,
który czyni wszystko, by zapomniały o Nim jak najprędzej.


Bruno Ferrero