rzeka

rzeka

>    Wszystko płynie, niepodobna wejść dwukrotnie do tej samej rzeki.
Heraklit z Efezu