Sakramenty

Bierzmowanie

Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

W naszej parafii cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania trwa dwa lata. Rozpoczyna się w 8. klasie szkoły podstawowej i kończy się w 1. klasie szkoły średniej. Za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odpowiada ks. Piotr Majcher SDS oraz animatorka Aleksandra Olszewska.