Sakramenty

Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” .

(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1213).

Kto może zostać chrzestnym?

Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie mówi, że do przyjęcia zadania chrzestnego
może być dopuszczony ten, kto:

  • posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
  • ukończył szesnaście lat
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie jest rozwodnikiem w ponownym związku, nie żyje w konkubinacie)
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.