Sakramenty

Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.

(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1322-1323).

 
Do I Komunii Świętej przystępują dzieci w klasie 3. szkoły podstawowej. Za ich przygotowanie odpowiada nauczyciel religii. W naszej wspólnocie parafialnej organizowane są również w ciągu roku katechezy dla rodziców dzieci komunijnych. Szczegóły przygotowania dzieci i rodziców do tego ważnego wydarzenia, są zawsze udzielane na początku nowego roku szkolnego.
W naszym kościele swoją I Komunię Świętą przeżywają dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 205 w Warszawie oraz prywatnej Canadian School of Warsaw.
Gdyby ktoś z rodziców dzieci nieuczęszczających do szkół na terenie naszej parafii zechciał, aby jego dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej w naszym kościele, prosimy zgłosić się do kancelarii parafialnej.