Sakramenty

Kapłaństwo

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.

(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1536).

 
Przygotowanie do sakramentu kapłaństwa w Zgromadzeniu Salwatorianów trwa 7 lat. Rozpoczyna się od rocznej próby zakonnej- nowicjatu, a następnie obejmuje 6 letnie studia filozoficzno- teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia.
Jeśli ktoś z młodych mężczyzn słyszy głos powołania do kapłaństwa prosimy o kontakt z Salwatoriańskim Ośrodkiem Powołań, który ma na celu pomoc w rozeznawaniu autentyczności tego wezwania. Strona internetowa: www.sop.sds.pl