Sakramenty

Namaszczenie chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu.

(Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1499).

 
Kapłani w naszej parafii odwiedzają chorych w ciągu roku szkolnego w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach przedpołudniowych. Gotowość przyjęcia kapłana z Panem Jezusem prosimy zgłaszać w zakrystii po Mszy świętej.