sens

sens

>                                   Praca jest jedyną rzeczą, która nadaje sens życiu.
Albert Einstein