silniejszy

silniejszy

Silniejszy jest zawsze ten, kto się uśmiecha, a nie ten, kto unosi się gniewem.
Przysłowie japońskie