Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

650899288XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA C
17 listopada 2013 r.

I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Bracia. Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
2 Tes 3,7-12

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Apostoł Paweł odwołuje się do wiedzy, doświadczenia uczniów z Tesaloniki i osobistego przykładu życia. Przebywając w Tesalonice Paweł nie tylko głosił słowo, ale też zarabiał na swoje utrzymanie „w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy”, rezygnując z praw mu przysługujących czyli korzystania z materialnego wsparcia wspólnoty. Paweł więc żył z pracy rąk własnych, unikając życia na koszt wspólnoty. Wzywa więc do opamiętania tych, którzy bez skrupułów żyją kosztem innych, innych wykorzystują. Nie pracują, zajmując się rzeczami niepotrzebnymi, burząc ład i porządek we wspólnocie. W ten sposób są dla wspólnoty obciążeniem i dają zły przykład. Apostoł ich napomina i wzywa do rzetelnej pracy, aby jedli chleb, wypracowany pracą rąk własnych.

Trzeba mi pamiętać, że chrześcijanin to ten, który żyje dla innych, a nie kosztem innych. On wpatrzony w Chrystusa innym służy, lecz ich nie wykorzystuje. Uczeń Chrystusa własnymi rękoma zapracowuje na codzienny chleb, którym też potrafi się podzielić z tymi, którzy pracować nie mogą, bo nie mają pracy, bo nie pozwala im na to zdrowie, bo do pracy są niezdolni. On pracuje, aby mieć co jeść, je, aby mieć siły do rzetelnej, uczciwej, solidnej pracy. Swoją pracą przyczynia się do rozwoju osobistego, miejsca gdzie żyje, dobra innych ludzi. Uczeń Chrystusa jak ognia unika zajmowania się rzeczami niepotrzebnymi, co kradnie mu czas i siły, które mógłby przeznaczyć na rzeczy potrzebne, pożyteczne i dobre także dla innych. On pracuje, ale nie jest niewolnikiem pracy. Obcy jest mu pracoholizm. Praca nie jest dla niego bożkiem, który żąda codziennej, wyśrubowanej ofiary z sił, czasu, relacji z innymi ludźmi, własnego zdrowia. On potrafi powiedzieć: „Dość. Czas na odpoczynek”. Nie unika solidnej pracy, zasłaniając się koniecznością zajęcia się rzeczami duchowymi, tak jakby chciał powiedzieć, że z pracy zwolnił go sam Pan Bóg. Pan Bóg to jego pierwszy i najważniejszy pracodawca, który go zatrudnił, u którego pracuje, z którym codziennie się rozlicza w czasie rachunku sumienia, z tego co wypracował.

Pomodlę się za ludzi ciężkiej pracy, za tych, którzy pracę stracili, czy też bezskutecznie jej poszukują. Pomodlę się za tych, którzy od pracy się uchylają, którzy żyją na koszt innych. Pomodlę się za moje miejsce pracy, ludzi z którymi pracuję.

III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

W obliczu Pana, który nadchodzi,
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i  ludy według słuszności…
Ps 98,9

IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

*****

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.salwatorianie.pl )
Poznaj lepiej metodę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina:
http://www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22367

__________Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2013 ____________