slusznosc

slusznosc

>                                  Siła naszych przekonań nie dowodzi ich słuszności.
John Locke