smierc

smierc

Życie bowiem jest silniejsze od śmierci, a wiara mocniejsza od zwątpienia.
Hermann Hesse