Siódmy dzień pielgrzymowania

Siódmy dzień pielgrzymowania

Miejscem dzisiejszej mszy był kościół św. Floriana w Sulejowie. Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz biskup Adam Lepa z Łodzi. Podczas drogi, ks. Maciej Dalibor SDS wygłosił konferencję. Prelegent w sposób entuzjastyczny przedstawił działalność Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań. Następnie zostały przedstawione salwatoriańskie apostolaty: Centrum Formacji Duchowej, Salwatoriański Apostolat Internetowy, Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej, Wydawnictwo Salwator. Pielgrzymi mieli także okazję zapoznać się z postacią ojca założyciela Salwatorianów, księdza Franciszka Jordana.

Kolejną treścią rozważań była formacja do kapłaństwa. Pogadankę prowadził ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS. Tego dnia w grupie zielonej gościliśmy ojca Artura Franciszkanina, który przedstawił historię i charyzmat zakonu franciszkanów. Kolejnym gościem grupy był nowicjusz jezuicki Paweł, który przedstawił historię i specyfikę aktywnej działalności Grupy Specjalnej WAPM. Tak minął najtrudniejszy dzień na dotychczasowej pielgrzymce. Krótko przed zakończeniem ostatniego etapu widzieliśmy na niebie tęczę.

Siostra medyczna Monika

{morfeo 9}