Słowo Arcybiskupa Warszawskiego

Słowo Arcybiskupa Warszawskiego

Umiłowani Siostry i Bracia,
Wierni Kościoła warszawskiego,
Za dwa tygodnie spotkamy się na Polach Wilanowskich, aby przy budowanej świątyni narodowego wotum wdzięczności Bogu przeżywać po raz czwarty Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności. Jednocząc się w modlitwie z wiernymi zgromadzonymi w swoich parafiach, w całej Ojczyźnie, będziemy dziękować za wielkie dzieła Bożej dobroci i miłości. Naszą wdzięczność wypowiemy Panu Bogu i ludziom i tym najbliższym, i tym nieznanym.

W centrum przeżywania ubiegłorocznego Dnia Dziękczynienia Bożej Opatrzności znalazła się beatyfikacja Księdza Jerzego Popiełuszki, która miała miejsce 6 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie. W tym roku, w sposób szczególny, będziemy dziękować Panu Bogu za dwóch największych Polaków dwudziestego wieku: Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyjątkową okazją ku temu stało się wyniesienie na ołtarze pierwszego papieża z rodu Polaków, jakiego w dniu 1 maja dokonał Benedykt XVI. Równie ważnym motywem do dziękczynienia
i modlitwy jest zbliżająca się 30. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, a także 110. rocznica Jego urodzin. Dziękując za piękne i święte życie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dokonane przez Niego dla Kościoła i Polski wielkie dzieła, będziemy prosić Boga o jego rychłą beatyfikację.

Kiedy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Ojciec Święty Benedykt XVI wypowiedział słowa: „Jan Paweł II jest błogosławiony”, wierni zgromadzeni na uroczystości beatyfikacyjnej zareagowali ogromnym entuzjazmem i radością. W wygłoszonej wówczas homilii papież Benedykt XVI, wyrażając szacunek
i wdzięczność dla swojego umiłowanego Poprzednika, podkreślił te jego cechy, w których każdy z nas powinien naśladować nowego Błogosławionego. Są to przede wszystkim: mocna i wielkoduszna wiara, którą, będąc na Stolicy Piotrowej umacniał swoich braci, kult maryjny ukierunkowany na zawierzenie życia Maryi Matce Chrystusa i Kościoła oraz głęboka troska i szacunek okazywane każdemu człowiekowi. Jan Paweł II w swoim nauczaniu niejednokrotnie przypominał, że człowiek jest drogą Kościoła, a Chrystus drogą człowieka.

Tak, jak Ojciec Święty Benedykt XVI wielokrotnie wyrażał swój szacunek i wdzięczność Janowi Pawłowi II, podobnie błogosławiony Jan Paweł II z wielkim uznaniem wypowiadał się o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Już w dniu inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II 22 października 1978 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Gdy do papieża podszedł Kardynał Stefan Wyszyński, aby ucałować pierścień rybaka – symbol władzy Piotrowej, Ojciec Święty pochylił się głęboko i sam ucałował dłoń Kardynała. Był to niebywały wyraz szacunku. Następnego dnia, podczas spotkania z Polakami, Jan Paweł II wypowiedział do Kardynała Stefana Wyszyńskiego doniosłe słowa: „Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie. Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża – Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła, związanego z Twoim prymasowskim posługiwaniem”. Jan Paweł II wielokrotnie nawiązywał do tych słów o Prymasie Tysiąclecia, zwłaszcza w czasie pielgrzymek w 1979 i 1983 roku, zarówno w Archikatedrze Warszawskiej, jak i na placu Zwycięstwa. Zachowując w pamięci wszystkie wypowiedzi Jana Pawła II dotyczące posługi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powinniśmy podejmować trud głębszego poznania życia i działalności Wielkiego Prymasa.

W kontekście wyznaczonym przez niedawną beatyfikację Jana Pawła II i zbliżającą się 30. rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego warto zauważyć, że miłością obu tych wielkich Pasterzy był Chrystus, Kościół, Matka Boża i człowiek. Myślę, że w tym zawiera się cała istota życia chrześcijańskiego i droga do świętości. Ci wielcy i święci Polacy uczą nas jeszcze jednego: jak wspólnie zabiegać o dobro Kościoła, człowieka, rodziny i Polski. Obaj byli wielcy i święci, obaj zatroskani o dzień dzisiejszy i przyszłość. Mimo różnicy wieku, doświadczenia i poglądów dotyczących różnych kwestii, nadrzędną była dla nich wspólna troska o sprawy, którym razem służyli. Ta świadomość służby człowiekowi, Kościołowi i Ojczyźnie prowadziła ich do współpracy i wzajemnego ubogacania się po to, aby ubogacać innych. Obaj byli wielkimi patriotami. Na ich mądrym współdziałaniu i wzajemnej jedności bardzo wiele zyskała nasza Ojczyzna i Kościół. Jakże bardzo nam i Polsce potrzeba obecnie takiego przykładu jedności, jaki oni pozostawili.

Chrystus pytany w dzisiejszej ewangelii o drogę do nieba, odpowiada:
„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” oraz dodaje „Kto mnie widzi, widzi Ojca”. Zadaniem chrześcijanina jest dążenie do Prawdy, wskazywanie drogi do życia wiecznego. Powołaniem chrześcijan jest dawanie świadectwa swoim życiem o Ojcu, który jest w niebie. Uczą nas tego błogosławiony Jan Paweł II i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Za nich obu dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i modlimy się o rychłą kanonizację Jana Pawła II,
i beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

Bracia i Siostry,
W sobotę 28 maja – w dzień 30. rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, we wszystkich parafiach Archidiecezji sprawowane będą Msze święte w intencji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia z homilią poświęconą jego osobie. Tego samego dnia kapłani diecezjalni i zakonni przybędą w pielgrzymce do znajdującego się w archikatedrze Warszawy grobu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Także w sobotę, po południu wyświęcę 18 nowych kapłanów dla naszej Archidiecezji. Natomiast Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie obchodził swoje święto i uczci swojego Patrona w przeddzień rocznicy Jego śmierci.

Dzisiaj zapraszam wszystkich do wspólnego przeżywania czwartego Dnia Dziękczynienia Bożej Opatrzności. W Wigilię tego Święta, czyli 4 czerwca wieczorem, szczególnie zapraszam do Wilanowa młodzież ze wszystkich parafii naszej Archidiecezji na wspólną refleksję i modlitwę dziękczynną. W niedzielę
5 czerwca również w Wilanowie będzie miała miejsce uroczystość dziękczynna całej naszej archidiecezji za beatyfikację Jana Pawła II i za życie Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam księży i przedstawicieli parafii na to wspólne świętowanie. O godzinie 8.00 wyruszy z placu Piłsudskiego do parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie dziękczynna procesja z relikwiami błogosławionego Jana Pawła II. Przy kościele Barnabitów dołączą się do niej prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miejscowości papieskich z Polski oraz z terenu naszej Archidiecezji. O godzinie 12.00, przy świątyni Opatrzności Bożej, odprawiona zostanie uroczysta Msza św. dziękczynna z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski. Dziękczynne Eucharystie sprawowane będą w tym dniu we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji i całej Ojczyzny. Odczytany zostanie list o dziękczynieniu oraz zbierane będą ofiary na budowę Świątyni Bożej Opatrzności.

Bracia i Siostry,
Ufam, że uroczystości, do których się przygotowujemy, przybliżą nam bogate życie duchowe i dzieło błogosławionego Jana Pawła II oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech posłużą one refleksji nad naszym chrześcijańskim i życiowym powołaniem. Gorąco zachęcam też młodych, którzy w tych tygodniach po zdaniu matury, szczególnie intensywnie odkrywają swoje powołania i wybierają studia, aby czynili to wielkodusznie i na modlitwie. Aby nie bali się pójść za Chrystusem, gdyby zawołał ich po imieniu, zapraszając do kapłaństwa, czy życia zakonnego.

Niech nasze warszawskie i zarazem ogólnopolskie świętowanie tegorocznego Święta Dziękczynienia Bożej Opatrzności zgromadzi nas 4 i 5 czerwca na Polach Wilanowskich i w kościołach parafialnych.

Na radosny trud pielgrzymowania do świątyni Opatrzności Bożej wszystkim z serca błogosławię.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski