SPOWIEDŹ ŚW.

SPOWIEDŹ ŚW.

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w naszym kościele.

PIĄTEK
9.00-12.00 i 14.00-18.00

SOBOTA
9.00-12.00 i 14.00-18.00

Spowiedź odbywać się będzie w Kaplicy Jezusa Miłosiernego.
W tym czasie w kaplicy może przybywać tylko jedna osoba, korzystająca z sakramentu.
Po spowiedzi będzie możliwość przyjęcia Komunii św.