Sprawozdanie Tomka i świadectwo Elizy

Sprawozdanie Tomka i świadectwo Elizy

Można powiedzieć, że jest on krótkim streszczeniem całego fragmentu. Oczywiście na spotkaniu nie zabrakło pączków, ciastek, oraz czegoś do picia. Po mimo niskiej temperatury atmosfera była gorąca 🙂

Tomek

W miniony czwartek, jak co miesiąc, odbyło się spotkanie młodzieży akademickiej i pracującej prowadzone przez ks. Rafała Ziajkę. Ja miałam okazję uczestniczyć w nim po raz pierwszy i muszę przyznać, że właśnie takiej duchowej formacji bardzo mi brakowało. Praca z fragmentem Biblii to dla mnie namiot spotkania z Jezusem Chrystusem w Jego Słowie. A to czwartkowe spotkanie to błogosławiony czas spędzony w gronie młodych ludzi, którzy wiedzą po co tu przyszli, którzy chcą rozważać Słowo Boże, dowiedzieć się czegoś nowego, aby rozwijać się duchowo, ale też chcą się po prostu spotkać. Piękne jest to, że można zauważyć pewna więź między nimi, która pozwala swobodnie dzielić się swoimi przeżyciami, myślami, uwagami. Każdy dokłada coś od siebie i powstaje jakieś wspólne dzieło.
Spotkanie było poprzedzone Mszą Świętą i– z racji pierwszego czwartku miesiąca- krótką adoracją Pana Jezusa po Mszy. Na początek odmówiliśmy nieszpory a następnie przeszliśmy do rozważania Pisma Świętego.
Skupiliśmy się na fragmencie ewangelii odczytanym podczas Eucharystii- wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Po przeczytaniu fragmentu przez Marysię, każdy z nas pozostał z tym tekstem sam na sam, aby jeszcze głębiej zastanowić się nad każdym zdaniem, symbolem, postacią występującą w tej scenie. Następnie każdy mógł przedstawić jakiś fragment, który szczególnie zwrócił jego uwagę, po czy mieliśmy odpowiedzieć sobie na pytania „dlaczego właśnie to zdanie, słowo przyciągnęło moją uwagę? Co Pan Jezus chciał mi powiedzieć przez to słowo?”. Kolejnym etapem była praca w grupach, które przedstawiały osoby występujące w tej ewangelicznej scenie. Grupę wybieraliśmy sami, a mieliśmy do wyboru: tłum idący za Jezusem, tłum idący z Matką młodzieńca, postać samej Matki, i zmarłego chłopca. Zadanie polegało na tym, aby utożsamić się z danymi postaciami i zastanowić nad tym co przeżywały, jak się czuły, co myślały podczas tego zdarzenia. Po zaprezentowaniu naszej wspólnej pracy mieliśmy okazję zadać pytania danej grupie lub księdzu, aby wyjaśniać ewentualne wątpliwości.
Po części merytorycznej przeszliśmy do części nieoficjalnej. A ponieważ trafiliśmy na tłusty czwartek to znalazły się i pączki :P. Przy ciepłej herbatce, paczkach i faworkach (przygotowanych przez mamę Marka, której bardzo dziękujemy) oglądaliśmy zdjęcia z wyjazdu studentów do Barda. Było bardzo sympatycznie 🙂
A już za tydzień w czwartek, zapraszamy Was Kochani na projekcję filmu „Oskar i Pani Róża”- to tak na rozpoczęcie Wielkiego Postu.

Eliza

{morfeo 81}