Stan krytyczny

Stan krytyczny

– To rozmień chociaż 100 złotych!