Stworzone dla siebie

Stworzone dla siebie

     Pewien człowiek powiedział do proroka:
     – Trudno mi uwierzyć w Bożą miłość.
     – Dlaczego?
     – Ponieważ nie czuję się jej godzien.
     – Co to ma do rzeczy? Jeśli miłość Boża wychodzi ci z serca, nie możesz wątpić, że także Bóg odczuwa miłość do ciebie, nie możesz klaskać jedną ręką. Przecież kiedy spragniony woła: „Gdzież jest ta wspaniała woda?”, woda krzyczy: „Gdzież jest ten, który jej pragnie?”


Tradycja islamska